Kurs nurka ratowniczego SDI

300,00 

Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania, samoratowania i pomagania innym w niebezpieczeństwie.

Opłaty obejmują:
 • Wszystkie nurkowania związane z kursem
 • Sprzęt do wypożyczenia
 • Książki i certyfikaty (ceny zależą od wybranej organizacji nurkowej)

Opis Projektu

Czas trwania: 4-5 dni

Cena: 300 euro

Kurs Scuba Diving International (SDI) Rescue Diver ma na celu przeszkolenie certyfikowanych nurków w zakresie umiejętności i wiedzy niezbędnej do reagowania w sytuacjach awaryjnych nurkowych i pomagania innym nurkom w niebezpieczeństwie. Kurs kładzie nacisk na zapobieganie wypadkom, samoratowanie i ratowanie innych. Oto szczegółowy przegląd kursu SDI Rescue Diver:

1. Wymagania wstępne:

 • Uczestnicy muszą posiadać certyfikat Advanced Adventure Diver (lub równoważny) i ukończyć zatwierdzony kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy w ciągu ostatnich dwóch lat. Zazwyczaj dopuszczalne są kursy pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych (EFR) lub inne uznane kursy RKO/pierwszej pomocy.

2. Rozwój wiedzy:

 • Kurs Rescue Diver rozpoczyna się od zajęć teoretycznych, które obejmują różne aspekty sytuacji awaryjnych w nurkowaniu, zapobieganie wypadkom i techniki ratownicze. Tematy mogą obejmować:
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem u innych nurków
 • Zarządzanie kryzysowe i wyposażenie
 • Techniki samoratowania
 • Identyfikacja i reagowanie na spanikowanych i niereagujących nurków
 • Pomaganie zmęczonym lub zestresowanym nurkom
 • Brak procedur dla nurka
 • Pierwsza pomoc w przypadku urazów związanych z uciskiem

3. Szkolenie w wodzie zamkniętej:

 • Uczestnicy przechodzą sesje szkoleniowe na wodach zamkniętych (basenach), aby ćwiczyć i doskonalić podstawowe umiejętności ratownicze. Sesje te mogą obejmować:
 • Techniki samoratowania
 • Pomoc spanikowanemu nurkowi na powierzchni i pod wodą
 • Reagowanie na niereagujących nurków pod wodą
 • Zarządzanie i pomaganie zmęczonym lub zestresowanym nurkom
 • Wyjście z wody nieprzytomnego nurka

4. Scenariusze na wodach otwartych:

 • Kurs Rescue Diver obejmuje scenariusze na wodach otwartych, podczas których uczestnicy wykorzystują umiejętności zdobyte podczas sesji w wodach basenopodobnych. Scenariusze mogą obejmować reagowanie na symulowane sytuacje awaryjne podczas nurkowania, prowadzenie poszukiwań zaginionych nurków i zarządzanie wieloma aspektami sytuacji ratowniczej.

5. Zarządzanie kryzysowe i podejmowanie decyzji:

 • Uczestnicy uczą się, jak podejmować skuteczne decyzje w sytuacjach awaryjnych, w tym oceniać ryzyko, zarządzać zasobami i koordynować działania z innymi ratownikami. Kurs podkreśla znaczenie jasnej komunikacji i pracy zespołowej.

6. Certyfikacja:

 • Po pomyślnym ukończeniu rozwoju wiedzy, sesjach na wodach basenopodobnych, scenariuszach na wodach otwartych i zdaniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymują certyfikat SDI Rescue Diver. Certyfikat ten oznacza, że ​​nurek posiada umiejętności i wiedzę niezbędną do reagowania w sytuacjach awaryjnych podczas nurkowania i pomagania innym w niebezpieczeństwie.

7. Kształcenie ustawiczne:

 • Kurs Rescue Diver stanowi cenny warunek wstępny dla osób zainteresowanych dalszym szkoleniem, na przykład kursami na poziomie profesjonalnym, takimi jak kurs SDI Divemaster lub kurs instruktorski (IDC).

Recenzje

Nie ma jeszcze opinii.

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję „Kurs SDI Rescue Diver”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *