SSI Reaguje na właściwy kurs

450,00 

 • Trwanie: 4 dni
 • Minimalne wymagania: Potrafi pływać i jest zdolny do nurkowania
 • Minimalny wiek: 15 roku

Opłaty obejmują:

 • Transfer do/z miejsca pobytu w Hurghadzie (inne obszary mogą być dodatkowo płatne)
 • Zbiorniki 12-litrowe
 • Lunch na pokładzie (w cenie kawa/herbata, 2 napoje bezalkoholowe lub woda)
 • Książki i certyfikaty

Opis

Kurs nurkowania SSI React Right (Rescue).

Cena: 450 euro

Czas trwania: dni 2

Kurs SSI React Right Diver, znany również jako (Kurs Rescue Diver), ma na celu dalszy rozwój wiedzy i umiejętności nurka, koncentrując się na zapobieganiu i zarządzaniu sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania. Kurs ten wykracza poza samoratowanie i uczy nurków, jak pomagać innym w różnych sytuacjach awaryjnych. Oto szczegółowy przegląd kursu SSI Rescue Diver:

1. Wymagania wstępne:

 • Aby zapisać się na kurs SSI Rescue Diver, uczestnicy muszą ukończyć kurs SSI Advanced Adventurer Diver lub równoważny certyfikat wydany przez uznaną agencję.
 • Uczestnicy muszą również posiadać ważny certyfikat CPR i pierwszej pomocy uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat.

2. Struktura kursu:

 • Kurs Rescue Diver zazwyczaj obejmuje kombinację sesji rozwijania wiedzy, szkolenia na wodach basenopodobnych (w basenie) i scenariuszy na wodach otwartych.

3. Rozwój wiedzy:

 • Część teoretyczna obejmuje takie tematy, jak samoratowanie, rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem u innych nurków, zarządzanie kryzysowe i sprzęt, pomaganie spanikowanym nurkom, reagowanie na niereagujących nurków oraz radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych zarówno pod wodą, jak i na powierzchni.

4. Sesje na wodzie zamkniętej (basen):

 • Praktyczne ćwiczenia w środowisku zamkniętym pozwalają uczestnikom przećwiczyć techniki ratownicze, w tym pomaganie zmęczonemu lub spanikowanemu nurkowi, zapewnianie oddechów ratowniczych w wodzie i radzenie sobie z nieprzytomnymi nurkami.

5. Scenariusze na wodach otwartych:

 • Kurs obejmuje realistyczne scenariusze na wodach otwartych, w których uczestnicy wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte podczas sesji teoretycznych i sesji na wodach basenopodobnych. Scenariusze te symulują różne sytuacje awaryjne, a uczestnicy muszą odpowiednio reagować jako część zespołu.

6. Omawiane umiejętności i techniki:

 • Techniki samoratowania: Techniki radzenia sobie ze stresem i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych osobiście.
 • Rozpoznawanie stresu u innych i radzenie sobie z nim: Identyfikowanie oznak stresu u innych nurków i podejmowanie odpowiednich działań.
 • Zarządzanie kryzysowe i sprzęt: Nauka korzystania z tlenu awaryjnego i innego sprzętu pierwszej pomocy.
 • Pomaganie spanikowanym nurkom: Techniki uspokojenia i pomocy nurkom doświadczającym paniki pod wodą.
 • Reagowanie na niereagujących nurków: Szkolenie z rozpoznawania i reagowania na nieprzytomnych nurków, zarówno na powierzchni, jak i pod wodą.
 • Wyszukiwanie i odzyskiwanie: Techniki wyszukiwania i odzyskiwania zaginionych lub zagubionych obiektów pod wodą.

7. Odgrywanie ról:

 • Uczestnicy w trakcie scenariuszy przyjmują różne role, np. ratownika, ofiary lub zespołu wsparcia. Pomaga to rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji i pracy zespołowej.

8. Certyfikacja:

 • Po pomyślnym ukończeniu kursu SSI Rescue Diver uczestnicy otrzymują certyfikat Rescue Diver. Certyfikat ten jest ważnym krokiem dla osób zainteresowanych dalszym szkoleniem na poziomie zawodowym.

Korzyści:

 • Kurs Rescue Diver zwiększa ogólne bezpieczeństwo nurka i promuje większe zrozumienie znaczenia pracy zespołowej i komunikacji w sytuacjach awaryjnych.
 • Jest to warunek wstępny dla osób rozważających szkolenie na poziomie profesjonalnym, takie jak kurs SSI Divemaster.

Recenzje

Nie ma jeszcze opinii.

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję „Kurs SSI React Right”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *